Thursday 18 June 2020

Ròm in Vietnam

The new poster for the release of Ròm in Vietnam!! So happy!!!

Cuối cùng Ròm cũng có chiếc poster chính thức mọi người ơi!
Giới thiệu với mọi người, đây là khu chung cư mà Ròm sống. Người dân ở đây nghèo, khổ nhưng họ xem nhau như gia đình, vui sướng hoạn nạn gì cũng có nhau. Với Ròm thì hên xui: có ngày được coi như thần hộ mạng, có ngày thì bị đuổi đánh như đuổi tà... 
Cũng trong lô chung cư cũ nhàu này, những câu chuyện về phận đời xô nghiêng, về ước mơ đổi đời và cả về tình người sẽ được kể...


No comments:

Post a Comment